header-small

EPS (Expanded Poly Styrene)

Bij het vervaardigen van EPS wordt gebruik gemaakt van verschillende wax fracties. Om een constante grootte van korrels te krijgen worden synthetische waxes ingezet als ‘nucleating agent’. Andere wax-soorten worden gebruikt om bijvoorbeeld de proceseigenschappen zoals de vloei- of stromingseigenschappen te controleren.

Waxes voor de EPS industrie

  • Low molecular weight , linear Poly-Ethylene waxes
  • Fischer-Tropsch (FT) waxes
  • Brominated Flame Retardant (replacement of HBCD)